Μενού Κλείσιμο

Branding

Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας

 • Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Εταιρικής Ταυτότητας
 • Σύνταξη Οδηγού Εταιρικής Ταυτότητας
 • Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός και Εκτύπωση Επιστολόχαρτου, Φάκελου, Επαγγελματικής Κάρτας
 • Σχεδιασμός και σύνταξη πρότυπων εγγράφων (επιστολών, προσφορών κ.τ.λ.)
 • Σύνταξη εταιρικών κειμένων και προϊοντικών περιγραφών
 • Δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και sales kit

Εκτυπώσεις

Σχεδιασμός, επιμέλεια και εκτύπωση (ενδεικτικά):
 • διαφημιστικών φυλλαδίων,
 • προσπέκτους,
 • φακέλων,
 • αφισών,
 • banners,
 • folders,
 • μπλοκ,
 • τιμοκαταλόγων και μενού,
 • επαγγελματικών καρτών,
 • ευχετηρίων,
 • προσκλητηρίων,
 • ημερολογίων,
 • μηχανογραφικών και λογιστικών εντύπων,
 • αυτοκόλλητων,
 • λαβάρων,
 • μεγάλου μεγέθους εφαρμογών και εφαρμογών βιτρίνας και σήμανσης,
 • χαρτών,
 • οδηγών,
 • τουριστικών εντύπων,
 • βιβλίων,
 • περιοδικών
 • διαφημιστικών δώρων

Διαφήμιση και Επικοινωνία

 • σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών
 • σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή εντύπων (press and mail marketing)
 • σχεδιασμός καταχωρήσεων στον τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) και σε ειδικές εκδόσεις (οδηγούς, κατάλογους κ.τ.λ.)
 • φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις
 • επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού
 • σχεδιασμός διαφήμισης σε ραδιόφωνο και τηλεόραση
 • σχεδιασμός και παραγωγή multimedia εφαρμογών (σε CD, DVD ή στο web)
 • σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή ενδοεταιρικών εντύπων
 • σχεδιασμός και διαχείριση δημόσιων σχέσεων (με τους νυν και υποψήφιους πελάτες, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους, τους ανταγωνιστές, τις αρχές κ.ο.κ.) και των σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (υπηρεσίες γραφείου τύπου)
 • σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης εποχιακών ή έκτακτων αναγκών (εκθέσεις, εκπτώσεις, εορτές, ευχετήρια, εγκαίνια) όπως εκθεσιακά περίπτερα, ειδικές κατασκευές, ειδική προώθηση, διαχείριση κρίσεων, κ.ο.κ.
 • διαφημιστικό και επιχειρηματικό δώρο
 • σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων χορηγιών και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Digital Marketing

 • φιλοξενία ιστότοπων
 • καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) στις δημοφιλέστερες καταλήξεις: .gr, .com, .net, .org, .eu, .com.gr κ.α.,
 • σχεδιασμός ιστότοπου (website) για:
  • ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα,
  • εμπορικά καταστήματα,
  • επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
  • εστιατόρια, καφετέριες και clubs,
  • συλλόγους και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
  • δημόσιους οργανισμούς,
  • portals,
  • eshops
  • συνέδρια, προγράμματα
  • κάθε άλλη ανάγκη
 • με πολλαπλές δυνατότητες όπως
  • φωτογραφικές συλλογές,
  • κράτηση θέσεων ή δωματίων,
  • δημοσίευση άρθρων,
  • εφαρμογές πωλήσεων,
  • διαχείριση και ενημέρωση website,
 • προώθηση ιστοσελίδων μέσω διαφημιστικών εκστρατειών σε Google, Facebook, Instagram και άλλα δίκτυα διαφήμισης,
 • δημιουργία και διαχείριση υποδομών κοινωνικών δικτύων: Google My Business, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn,
 • σχεδιασμός και διαχείριση της web ταυτότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοποριακών εκστρατειών διαφήμισης με συνδυασμούς «συμβατικών» και ψηφιακών δράσεων.

Rich Content

Πλούσιο περιεχόμενο για εσάς

 • Δημιουργία κειμένων marketing
 • Copywriting (σύνταξη κειμένων) για κάθε ανάγκη
 • Παραγωγή, επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση φωτογραφικού υλικού
 • Παραγωγή, επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο)
 • Παραγωγή, επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση web υλικού (banners, ads, κ.τ.λ.)
 • Ψηφιοποίηση και οργάνωση υλικού με στόχο την έκδοσή του σε ψηφιακά μέσα ή online
 • Ψηφιοποίηση και αποκατάσταση αρχειακού υλικού

Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

 • συμβουλές και υποστήριξη για την προβολή της επιχείρησης ή του οργανισμού
 • διαφήμιση και διαχείριση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • διαχείριση φήμης online (reviews and ratings management)
 • υπηρεσίες διαχείρισης εικόνας για φυσικά πρόσωπα (image making),
 • γραμματειακή και διοικητική στήριξη για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, καλλιτέχνες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.τ.λ.,
 • παραγωγή πρωτογενούς υλικού (content creation) για τις ανάγκες των κάθε είδους εκδόσεων και εξερχομένων της επιχείρησης ή του οργανισμού, όπως υπηρεσίες κειμενογράφου, επιμέλειας κι επεξεργασίας/διόρθωσης κειμένων,
 • μεταφράσεις από και προς τα αγγλικά,
 • υπηρεσίες συμβουλών για θέματα τεχνολογίας, επικοινωνιών και οργάνωσης της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων

Υποστήριξη και διαχείριση παραγωγής

 • δημιουργία ταυτότητας της εκδήλωσης, της έκθεσης ή του συνεδρίου,
 • προβολή και προώθηση,
 • σχεδιασμός κι εκτύπωση εισιτηρίων, προγραμμάτων, αφισών, banners, συνεδριακού υλικού,
 • γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη κατά την προετοιμασία αλλά και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, της έκθεσης ή του συνεδρίου, κατάρτιση προϋπολογισμού, σχεδίου χρηματοδότησης και προγράμματος χορηγιών,
 • προπώληση εισιτηρίων,
 • κάλυψη παράλληλων αναγκών (διαμονή συντελεστών, catering, στολισμοί, side events, κ.ο.κ.),
 • εμπλοκή στο βαθμό που ο διοργανωτής επιθυμεί.